Voelbare gedichten
Saskia Kersenboom danst de versmelting van dne talen. Die van het woord, van de klank en bet gebaar. Ingewikkeld? Voor de gemiddelde Nederlander misschien wel. Maar niet voor Zuidindiase Tamils. Voor hen is bharata natyam, de vorm die Kersenboom beoefent in haar dansconcert in het Tropeninstituut, een efficient georganiseerde, uiterst gebruikersvriendelijke manier om kennis op te nemen. In de klanken en ritmes van de muziek en de bewegingen en expressie van de danser herkennen ze dichtregels en emoties. Een dansuitvoering op basis van tekst wordt in India dan ook niet gezien als vermaak, maar als het opdoen van wijsheid.


Tijdens haar studie sanskriet kwam Saskia Kersenboom er al snel achter dat Indiase literatuur aanzienfijk beter 'ruikt on smaakt' dan de stoffige folianten in de universiteitsbibliotheken deden vermoeden. Tijders een reis door India bleek dat bijvoorbeeld do grote helden dichten Ramayana en Mahabbarata helemaal niet gelezen werden, laat staan bestudeerd, maar voorgedragen, gezongen en gedanst. Grammatica of authenticiteit bleken volkomen oninteressant. Expressivitcit on de interactie met het publiek daarentegen van levensbelang. Gedanste personages worden niet gezien als gewone stervelingen, maar als goden on helden die naar de mensen zijn afgedaald.

Saskia Kersenboom is inmiddels universitair hoofddocente on wordt beschouwd als een van de beste, zo niet de beste, Nederlandse bharata natyam vertolksters. In het kader van haar studio maakte ze een interactieve CD over deze Indiase dansvorm. Deze is op woensdag 19 april in het Tropeninstituut te raadplegen en te bekijken. Dat is natuurtijk interessant, maar niet half zo prachtig als de verhalen en gedichten die Kersenboom op het podium van de Grote Aula voor het publiek voel- en proefbaar zal dansen.


WOENSDAG 19 APRIL, 20.30 UUR. TROPENINSTITUUT. TOEGANG f20,- (f15,-)

RASA   |   KIT   |   Wereldmuseum Rotterdam